do treści do menuA+ wielkość tekstu Dostępna strona
facebook.com youtube.com

Zasady uczestniczenia w wydarzeniach religijnych

Zasady uczestniczenia w wydarzeniach religijnych związanych z obchodami 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku organizowanych w dniu 15.08.2020r.

ZASADY UCZESTNICZENIA W WYDARZENIACH RELIGIJNYCH ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI

100.ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU, ORGANIZOWANYCH W DNIU 15 SIERPNIA 2020 R.

 1. Osoby przebywające na terenie organizowanego wydarzenia podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.

 2. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia oznacza bezwzględną akceptację poniższych zasad.

ZASADY ORGANIZACJI WYDARZEŃ

 1. Udział osób w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

  1. zakrywania ust i nosa,

  2. zachowania dystansu min. 1,5 metra,

  3. braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.

 2. Uczestnik poprzez rejestrację udziału w wydarzeniu oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 3. Uczestnik podczas rejestracji proszony jest o podanie danych kontaktowych (nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia
  w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział
  w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.

 4. Uczestnik potwierdzając udział w wydarzeniu oświadcza, że wyraża zgodę na możliwość zweryfikowania jego danych osobowych w dniu wydarzenia poprzez okazanie dokumentu tożsamości.

 5. Oczekiwanie na wejście na wydarzenie powinno odbywać się
  z zachowaniem dystansu min. 1,5 metra.

 6. W związku z wyznaczeniem terenu wydarzenia uczestnicy będą wpuszczani wejściami wskazanymi przez Organizatora, przy których umieszczone zostaną płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej.

 7. Dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren wydarzenia jest obowiązkowa.

 8. Uczestnicy wydarzenia powinni zająć miejsca przygotowane i wskazane przez Organizatora.

 9. Osoby będące uczestnikami wydarzenia którym nie wskazano miejsc, zobowiązane są do zachowania dystansu min. 1,5 m od innych, niespokrewnionych uczestników.

 10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń/ogłoszeń organizatora.

 11. Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia w przypadku braku wolnych miejsc.

 12. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Prosimy uczestników uroczystości o zastosowanie się do przyjętych  zasad udziału w wydarzeniach  religijnych organizowanych w dniu 15 sierpnia 2020r. tj:

7:30 - modlitwie przy krzyżu upamiętniającym  bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie

Przemarszu procesyjnym na teren Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie

9.30 – Msza Święta na terenie Sanktuarium  Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie i Apel Poległych przy Cmentarzu Poległych 1920 roku

 

Zasady zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

12 sierpnia 2020
Obchody 2020

Patronat Narodowy

Patronat Honorowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Organizatorzy

patronaty, media

Patronat Honorowy, Patronat Medialny

0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej
1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie
2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 4
Patronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa
5 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski

Menu

© Starostwo Powiatowe w Wołominie
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry