do treści do menuA+ wielkość tekstu Dostępna strona
facebook.com youtube.com

Przypisy

1. Michaił Tuchaczewski "Pochód za Wisłę", Warszawa 1937 (w: Józef Piłsudski "Pisma zbiorowe" t. 7. "Rok 1920", aneks), Richard Pipes "Rosja bolszewików", wyd. polskie Warszawa 2005 ISBN 83-89656-15-9 (rozdział 4 – "Komunizm na eksport" i passim), Norman Davies "Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920" wyd. polskie Kraków 1998 ISBN 83-7006-741-7, Titus Komarnicki "Rebirth of The Polish Republic", London 1957, Wyd. Heinemann i inne.

2. Direktiwy Gławnogo Komandowanija Krasnoj Armii 1917-1920 Moskwa 1969, nr 133, 151, 311

3. Lenin, Trocki, Stalin, Zinowiew, Kamieniew jako pełni członkowie, Piatakow i Bucharin jako zastępcy członków Politbiura

4. W rękach niemieckich pozostawało np. przez dłuższy czas Grodno

5. Depesze sowieckie były bowiem na bieżąco odkodowywane, z zastrzeżeniem kilku dni na comiesięczną zmianę kodów szyfrowych. Grzegorz Nowik Zanim złamano Enigmę: Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Warszawa 2004, wyd. Oficyna Wydawnicza RYTM ISBN 83-7399-099-2. Zobacz też: Znaczenie i zakres deszyfracji depesz bolszewickich w latach 1919-1920 Gazeta Wyborcza 7.08.2005

6. Stronę polską reprezentował m.in.Ignacy Boerner, stronę sowiecką - Julian Marchlewski

7. Tadeusz Kutrzeba "Wyprawa kijowska" Warszawa 1937. Kutrzeba ujawnił jedynie,że były to dane wywiadu, zachowując w tajemnicy,iż chodziło o radiowywiad. Obszerne uzupełnienie przynosi: Grzegorz Nowik Zanim złamano Enigmę: Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Warszawa 2004, wyd. Oficyna Wydawnicza RYTM ISBN 83-7399-099-2

8. Barwnie opisał działania wojenne Konarmii Izaak Babel, żołnierz Armii Konnej w tomie opowiadań "Armia konna" (którym ściągnął na siebie gniew Budionnego i środowiska Armii Konnej za realistyczne opisy działań, w tym okrucieństw wojennych) - por. Robert Conquest, Wielki terror, wyd polskie Warszawa 1997, s. 333

9. Funkcję komisarza politycznego przy nacierającym na Warszawę i Toruń Froncie Zachodnim pełnił Ivar Smilga

10. Dowodzący Frontem Południowo-Zachodnim Aleksander Jegorow przy wsparciu Józefa Stalina ignorował rozkaz przekazania 1 Armii Konnej pod dowództwo Tuchaczewskiego. Jegorow i Stalin chcieli zdobyć Lwów, a następnie poprowadzić ofensywę przez Karpaty Wschodnie na Węgry, by odtworzyć Węgierską Republikę Rad.

11. W Londynie przebywała wówczas misja sowiecka pod kierownictwem Leonida Krasina i Lwa Kamieniewa deklarująca gotowość daleko idącej współpracy gospodarczej.

12. Yaroslav Leontiev, 2005. Dear Ekaterina Pavlovna. Russian Germany, N24

13. 2,0 2,1 2,2 Polsko-Rosyjskie ustalenia dotyczące losów czerwonoarmistów w niewoli polskiej (1919-1922). Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

14. Karpus Zbigniew, Alexandrowicz Stanisław, 1995. Zwycięzcy za drutami. Jeńcy polscy w niewoli (1919-1922). Dokumenty i materiały. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 1995, ISBN 83-231-0627-4

Patronat Narodowy

Patronat Honorowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Organizatorzy

patronaty, media

Patronat Honorowy, Patronat Medialny

0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama10 Nasze Miasto0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej
1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama10 Nasze Miasto0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej
2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama10 Nasze Miasto0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie
3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama10 Nasze Miasto0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
Patronat media 45 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama10 Nasze Miasto0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 4
5 TVP3 Warszawa6 Muzeum Historii Polski7 Tygodnik Idziemy8 Portal Historyczny Dzieje.pl9 Radio Fama10 Nasze Miasto0 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej1 Ministerstwo Obrony Narodowej2 Wojsko Polskie3 Adam Struzik Marszałek Województwa MazowieckiegoPatronat media 45 TVP3 Warszawa

Menu

© Starostwo Powiatowe w Wołominie
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry