do treści do menuA+ wielkość tekstu Dostępna strona
facebook.com youtube.com

Zasady uczestniczenia w wydarzeniach religijnych

Zasady uczestniczenia w wydarzeniach religijnych związanych z obchodami 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku organizowanych w dniu 15.08.2020r.

ZASADY UCZESTNICZENIA W WYDARZENIACH RELIGIJNYCH ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI

100.ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU, ORGANIZOWANYCH W DNIU 15 SIERPNIA 2020 R.

 1. Osoby przebywające na terenie organizowanego wydarzenia podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.

 2. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia oznacza bezwzględną akceptację poniższych zasad.

ZASADY ORGANIZACJI WYDARZEŃ

 1. Udział osób w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

  1. zakrywania ust i nosa,

  2. zachowania dystansu min. 1,5 metra,

  3. braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.

 2. Uczestnik poprzez rejestrację udziału w wydarzeniu oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 3. Uczestnik podczas rejestracji proszony jest o podanie danych kontaktowych (nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia
  w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział
  w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.

 4. Uczestnik potwierdzając udział w wydarzeniu oświadcza, że wyraża zgodę na możliwość zweryfikowania jego danych osobowych w dniu wydarzenia poprzez okazanie dokumentu tożsamości.

 5. Oczekiwanie na wejście na wydarzenie powinno odbywać się
  z zachowaniem dystansu min. 1,5 metra.

 6. W związku z wyznaczeniem terenu wydarzenia uczestnicy będą wpuszczani wejściami wskazanymi przez Organizatora, przy których umieszczone zostaną płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej.

 7. Dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren wydarzenia jest obowiązkowa.

 8. Uczestnicy wydarzenia powinni zająć miejsca przygotowane i wskazane przez Organizatora.

 9. Osoby będące uczestnikami wydarzenia którym nie wskazano miejsc, zobowiązane są do zachowania dystansu min. 1,5 m od innych, niespokrewnionych uczestników.

 10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń/ogłoszeń organizatora.

 11. Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia w przypadku braku wolnych miejsc.

 12. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Prosimy uczestników uroczystości o zastosowanie się do przyjętych  zasad udziału w wydarzeniach  religijnych organizowanych w dniu 15 sierpnia 2020r. tj:

7:30 - modlitwie przy krzyżu upamiętniającym  bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie

Przemarszu procesyjnym na teren Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie

9.30 – Msza Święta na terenie Sanktuarium  Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie i Apel Poległych przy Cmentarzu Poległych 1920 roku

 

Zasady zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

12 sierpnia 2020
Obchody 2020

Patronat Narodowy

Patronat Honorowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Organizatorzy

patronaty, media

Patronat Honorowy, Patronat Medialny

0 PRM_HP_pl_v01-11 MKiDN_logo2 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej3 Ministerstwo Obrony Narodowej4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl
1 MKiDN_logo2 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej3 Ministerstwo Obrony Narodowej4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama
2 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej3 Ministerstwo Obrony Narodowej4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama13 Nasze Miasto
3 Ministerstwo Obrony Narodowej4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama13 Nasze Miasto0 PRM_HP_pl_v01-1
4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama13 Nasze Miasto0 PRM_HP_pl_v01-11 MKiDN_logo
Patronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama13 Nasze Miasto0 PRM_HP_pl_v01-11 MKiDN_logo2 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej

Menu

© Starostwo Powiatowe w Wołominie
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry