do treści do menuA+ wielkość tekstu Dostępna strona
facebook.com youtube.com

Relacja z Obchodów

Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku za nami, Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego.
Była to wielka i wspaniała uroczystość świętowania zwycięstwa Polskiego Oręża, odniesionego w walce z bolszewickim najeźdźcą. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację Obchodów, współorganizatorom Miasto Kobyłka, Gmina Wołomin, w szczególności Burmistrzowi Miasta Zielonki oraz pracownikom Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Dziękujemy za przewodzenie Mszy Świętej J.E. Ks. Abp. Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu oraz J.E. Ks. Bp. Warszawsko-Praskiemu Romualdowi Kamińskiemu.

Dziękujemy za liczny udział, Przedstawicieli poszczególnych Ambasad: Panu Tsukasa Kawada Ambasadorowi Japonii, Panu Takashi Suzuki Attache Obrony Japonii, Pani Makino Michiko Attache Kultury Japonii, Pani Komandor Porucznik Lisa Berg reprezentującą Ambasador Georgette Mosbacher i Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki, Panu Pál Attila Illés Wiceambasadorowi Węgier Chargé d’affaires a.i., Panu Pułkownikowi Carriel Benetti reprezentującego Ambasadora Brazylii Hadil Fontes da Rocha Vianna, Panu Mathieu Carmona, Chargé d'affaires a.i. Ambasady Francji, Przedstawicielom Ambasady Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Reprezentantowi Jej Królewskiej Mości Elżbiety II Królowej Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Panu Ambasadorowi Robin Barnett CMG wraz z żoną i synami, Przedstawicielom Ormian i Tatarów. Dziękujemy reprezentacji Polonii i Muzeum Polskiego w Rapperswil w Szwajcarii.

Dziękujemy za obecność Pani Elżbiecie Witek - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Małgorzacie Gosiewskiej - Wicemarszałek Sejmu, Panu Antoniemu Macierewiczowi - Marszałkowi seniorowi, Panu Andrzejowi Dera - Ministrowi w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Panu Ministrowi Józefowi Kasprzykowi - Szefowi Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych - także za wygłoszenie referatu na temat „Rysu historycznego Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, Panu Mariuszowi Błaszczakowi Ministrowi Obrony Narodowej, Panu Piotrowi Uścińskiemu Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej, Panu Ryszardowi Czarneckiemu Posłowi do Parlamentu Europejskiego, Panu Zbigniew Gryglas Wiceminister Aktywów Państwowych, Panu Wojciech Skurkiewicz Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Łukaszowi Kudlickiemu - Dyrektorowi Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, Panu Pawłowi Wdówik Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Panu Konstanty Radziwiłł Wojewodzie Mazowieckiemu, Panu Arturowi Standowiczowi Wicewojewodzie Mazowieckiemu,  Panu Krzysztofowi Bieńkowskiemu - Staroście Przasnyskiemu, Panu Jarosławowi Szarkowi - Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, Pani Dorocie Skrzypek - Mazowieckiemu Wicekurator Oświaty, Panu Zbigniewowi Krysiak - Doradcy w Kancelarii Prezydenta RP, Prezesowi Instytutu Myśli Roberta Schumana, Panu Profesorowi Janowi Żarynowi, Panu Profesorowi Wiesławowi Wysockiemu..
Dziękujemy przybyłej rodzinie Ks. Ignacego Skorupki, a także rodzinie oficera Aleksandra Filipeckiego uczestnika walk w Ossowie w 1920 roku. Przedstawicielom Wojska Polskiego, Panu Pułkownikowi Mieczysławowi Gurgielewiczowi Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Panu Pułkownikowi Kamilowi Turolskiemu Dowódcy 54 Batalionu Piechoty w Zegrzu, Panu Pułkownikowi Mirosławowi Zyber, Dowódcy 2 Starogardzkiego Batalionu Saperów, kultywującego tradycje saperów Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera z 1920 roku, Panu Pułkownikowi Dariuszowi Czekaj Zastępcy Dowódcy I Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej. Komendantowi Powiatowemu Policji w Wołominie mł. insp. dr Markowi Ujazda.
Dziękujemy Dziekanowi Dekanatu Kobyłkowskiego Ks. Prałatowi Janowi Andrzejewskiemu, przybyłym Księżom. Prezesowi Światowego Stowarzyszenia Firm Polskich i Polonijnych Panu Piotrowi Winiarskiemu z Wiednia oraz reprezentacji Związku Polaków w Niemczech „Rodło” Oddział Berlin Pani Alinie Winiarski, Prezesowi Fundacji In Blessed Art, Dyrekcji Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedstawicielom Związku Inwalidów Wojennych, Sybiraków, Kombatantów i Więźniów Politycznych.  Przedstawicielom NSZZ Solidarność Oddział Wołomin. Przybyłym pielgrzymkom, a w szczególności uczestnikom V Jubileuszowej Mazowieckiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi, Przedstawicielom Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii. Panu Robertowi Gołaszewskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Łochów. Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, Radnym Powiatowym i Gminnym, Burmistrzom i Wójtom z Powiatu Wołomińskiego: Miasta i Gminy Radzymin, Miasta Ząbki, Miasta Marki, Miasta Tłuszcz, Gmin: Poświętne, Dąbrówka, Jadów, Strachówka. Pani Joanna Bala - Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie. Dziękujemy uczniom I Liceum Ogólnokształcącego PUL im.111 Eskadry Myśliwskiej, Pani Dyrektor Agnieszce Kaczyńskiej, Pani Marii Łopuskiej - Dyrektor szkoły mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Dyrektorom, Naczelnikom, Kierownikom, Pracownikom Jednostek Samorządowych, pozostałym delegacjom, Kościelnej Służbie Porządkowej Totus Tuus, mieszkańcom Ossowa, Leśniakowizny, Turowa i innych okolicznych miejscowości i przybyłym gościom z innych miast Polski.

"Wielka dla Polski zbliża się rocznica, W której straszliwy był zwyciężon wróg, W której zdziałała cud Bogurodzica, Tryumf zwycięstwa dał Ojczyźnie Bóg."
Tak pisano w prasie w pierwszą rocznicę Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Tu na polach Ossowskich i Radzymińskich, na przedpolach Warszawy, 100 lat temu, w 1920 roku, doszło do wielkiego starcia sił polskich z nacierającą na Europę rosyjską Armią Czerwoną. Tu rozegrała się 18 decydująca bitwa w historii świata. Zniszczenie i pożoga, którą pozostawiali po sobie bolszewicy, niosła za sobą śmierć wielu tysięcy niewinnych ofiar. Fala komunizmu zagrażała całej ówczesnej Europie. Lord Edgar Vincet d’Abernon, brytyjski dyplomata pisał „Gdyby Piłsudski nie zatrzymał triumfalnego pochodu Armii Sowieckiej w bitwie pod Warszawą, chrześcijaństwo doznałoby niebezpiecznej porażki i samo istnienie cywilizacji zachodniej zostałoby zagrożone”.
Bitwa Warszawska, określana w historii jako "Cud nad Wisłą", jest symbolem wielkiego męstwa i poświęcenia Polaków w walce o wolność i niepodległość, symbolem braterstwa z narodami Europy i odpowiedzialności za jej los.
Wielu odważnych żołnierzy zginęło, swe życie składali na Ołtarzu Ojczyzny za wolność naszą i waszą. Wśród nich także kapelan ksiądz Ignacy Skorupka, który, poprowadził do walki młodzież akademicką i gimnazjalną, czy też porucznik Stefan Pogonowski, obrońca Radzymina. Siła i duma polskiego żołnierza, niezłomność w walce, upór i wytrwałość to cechy polskiego żołnierza, który dziś obchodzi swoje święto. Mobilizacja potężnej i niezwyciężonej armii generała Józefa Hallera, ściągała w szeregi wojska żołnierzy polskiego pochodzenia, a także wstępowali do niej obywatele innych krajów. Nowe zastępy żołnierzy i pomoc przybywały z m.in. z takich państw jak Stany Zjednoczone, Węgry, Japonia, Brazylia, Francja. To ówczesna Polonia zasiliła Błękitną Armię, tak że ta liczbie ponad 100 tysięcy żołnierzy, ruszyła niczym pancerna pięść ku wrotom Ojczyzny. Szli z wyrytym w sercu hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna.
Składając hołd obrońcom naszej Ojczyzny, dziękujemy im za ich męstwo, postawę i ofiarę. Ich postawa mówi nam, że nie możemy spocząć na laurach, ale każdego dnia, z wielką dbałością i szacunkiem musimy troszczyć się o nasz kraj ojczysty, wywalczony tak wielką ofiarą, pielęgnując jego historię i tradycję.
Jak mówił Święty Jan Paweł II, którego 100. rocznicę urodzin obchodzimy również w tym roku : „Ojczyzna jest darem i jest równocześnie zadaniem”.
Z kolei, jak pisał Stefan Kardynał Wyszyński, na którego beatyfikację oczekujemy: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zarówno w tym roku, jak i w minionych latach nadali uroczystościom rocznicowym godną i uroczystą oprawę, którzy wnosili i wnoszą swój wkład w dzieło upamiętnienia boju pod Ossowem oraz wszystkim zgromadzonym za obecność, bo ona jest żywym dowodem naszej pamięci i wdzięczności dla tych, którzy przelali swą krew za Ojczyznę.

Adam Lubiak - Starosta Wołomiński
Robert Szydlik - Wicestarosta Wołomiński

21 sierpnia 2020
Obchody 2020

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15
fot. 16
fot. 17
fot. 18
fot. 19
fot. 20

Patronat Narodowy

Patronat Honorowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Organizatorzy

patronaty, media

Patronat Honorowy, Patronat Medialny

0 PRM_HP_pl_v01-11 MKiDN_logo2 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej3 Ministerstwo Obrony Narodowej4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl
1 MKiDN_logo2 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej3 Ministerstwo Obrony Narodowej4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama
2 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej3 Ministerstwo Obrony Narodowej4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama13 Nasze Miasto
3 Ministerstwo Obrony Narodowej4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama13 Nasze Miasto0 PRM_HP_pl_v01-1
4 Wojsko PolskiePatronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama13 Nasze Miasto0 PRM_HP_pl_v01-11 MKiDN_logo
Patronat media 56 Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego7 logo_IPN8 TVP3 Warszawa9 Muzeum Historii Polski10 Tygodnik Idziemy11 Portal Historyczny Dzieje.pl12 Radio Fama13 Nasze Miasto0 PRM_HP_pl_v01-11 MKiDN_logo2 Apb Henryk Hoser SAC Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej

Menu

© Starostwo Powiatowe w Wołominie
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry