do treści do menuA+ wielkość tekstu Dostępna strona
facebook.com youtube.com

ks. Ignacy Jan Skorupka

Ignacy Jan Skorupka (ur. 31 lipca 1893 w Warszawie, zm. 14 sierpnia 1920 pod Ossowem) – ksiądz wyznania rzymskokatolickiego. Jego rodzina pochodziła ze szlachty zagrodowej z Podlasia. Dziadek Ignacego przeniósł się do Warszawy ok. 1877 roku. Ignacy był najstarszym synem Adama Skorupki, urzędnika towarzystwa ubezpieczeniowego w Warszawie i Eleonory z Pomińskich, córki powstańca z 1863 roku. Młodszym bratem Ignacego był znany działacz harcerski okresu międzywojennego harcmistrz Kazimierz Skorupka (1901-1943). Ignacy Skorupka był inżynierem ogrodnictwa. Swój wolny czas spędzał w parafialnym ogrodzie, gdzie w szczególności rosły jego ulubione róże.

Życiorys

Ignacy Skorupka od roku 1902 uczył się w gimnazjum Pawła Chrzanowskiego (późniejsze Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego), a następnie w Gimnazjum Rocha Kowalskiego w Warszawie. W 1909 roku wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu seminarium został w jesieni 1914 roku skierowany do Akademii Duchownej w Piotrogrodzie. Rozmiłowany w literaturze polskiej, zaraz po przyjeździe do Akademii zainicjował powstanie kółka literackiego "Polonia" i wygłaszał w nim odczyty, m.in. o Warszawie w poezji Artura Oppmana (Or-Ota). Pisał wiersze o wydźwięku patriotyczno-religijnym. W lipcu 1915 roku do Piotrogrodu przyjechała ewakuowana z Warszawy matka wraz z jego rodzeństwem – był to czas I wojny światowej. Ignacy pomagał rodzinie, wyszukiwał pracę dla braci i opiekował się matką w czasie jej długiej choroby.

26 stycznia 1916 roku został wyświęcony na kapłana. Wskutek kłopotów rodzinnych nie zaliczył jednego z egzaminów i stracił dalsze prawo do nauki na Akademii. W 1917 roku przez kilka miesięcy był proboszczem parafii w Bogorodsku koło Moskwy, a następnie od września tegoż roku do sierpnia 1918 proboszczem w Klinicach (obecnie Klincy) w guberni czernihowskiej. W Klinicach prowadził tajną polską drużynę harcerską, tam właśnie na jego ręce młodszy brat Kazimierz złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Ponadto, w miejscowym gimnazjum wykładał religię, język polski, łaciński i grecki. Zorganizował szkołę początkową dla dzieci polskich, a także teatr amatorski, w którym wyreżyserował "Betlejem Polskie" Lucjana Rydla. Był organizatorem polskich towarzystw opiekuńczych i nieformalnym przywódcą dwutysięcznej grupy Polaków, wyrzuconych przez wojnę z Polski i osiadłych w Klinicach. Jeździł do Kijowa, czyniąc starania o przyspieszenie ewakuacji swych podopiecznych do Polski, a następnie tę ewakuację zorganizował. Wyjechał do Polski w końcu sierpnia z jedną z wracających grup. Jak widać przez zaledwie jeden rok pobytu w Klinicach wykonał ogromną pracę.

Po powrocie do kraju, od września 1918, pracował jako wikariusz w Łodzi w parafii Przemienienia Pańskiego. Był założycielem i prezesem Towarzystwa "Oświata", działającego na rzecz rozwoju szkolnictwa polskiego. Towarzystwo to przejęło szkołę przy ul. Placowej – później szkoła ta przyjęła imię ks. I. Skorupki. We wrześniu 1919 roku ks. Skorupka został przeniesiony przez władze kościelne do Warszawy i objął stanowisko notariusza i archiwisty Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Jednocześnie był kapelanem Ogniska Rodziny Maryi przy ul. Zamoyskiego 30, prowadzonym przez siostry franciszkanki dla ok. 200 sierot, prefektem w szkole kolejowej przy ul. Chmielnej, w szkole i na wieczorowych kursach handlowych Tomasza Łebkowskiego. Wygłaszał kazania w kilku kościołach warszawskich, m.in. w okresie Wielkiego Postu 1920 roku kazania o męce Pańskiej w katedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela.

W początku lipca 1920 roku ks. Ignacy wystąpił do władz kościelnych o zgodę na objecie funkcji kapelana wojskowego. Najpierw odmówiono mu i dopiero poparcie biskupa polowego Wojska Polskiego Stanisława Galla wyjednało mu zgodę. W końcu lipca został kapelanem garnizonu praskiego. Odtąd spędzał całe dnie w koszarach i na dworcach, spowiadając żołnierzy wyruszających na front. Dnia 8 sierpnia na własną prośbę został mianowany kapelanem lotnym formującego się w budynku szkoły im. Władysława IV na warszawskiej Pradze 1. Batalionu 236. pułku piechoty Armii Ochotniczej, złożonego głównie z młodzieży gimnazjalnej i akademickiej. W jednej z klas szkolnych urządził kaplicę. 13 sierpnia wymaszerował wraz z batalionem na front. Wieczorem batalion dotarł do wsi Ossów (powiat wołomiński), leżącej na linii frontu. 14 sierpnia 1920 roku zginął w walkach z bolszewikami.

Komunikat Sztabu Generalnego WP z 16 sierpnia podkreśla "bohaterską śmierć ks. kapelana Ignacego Skorupki [...], który w stule i z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom". Dowódca batalionu ppor. Mieczysław Słowikowski w swych wspomnieniach pisał, że wyraził zgodę na wzięcie udziału ks. Skorupki w ataku i że widział moment upadku księdza. Ciało ks. Ignacego Skorupki przewieziono do Warszawy, gdzie 17 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe w kościele Garnizonowym przy ul. Długiej, a następnie na Powązkach z udziałem najwyższego duchowieństwa oraz przedstawicieli rządu i generalicji. Gen. Józef Haller udekorował trumnę ks. Skorupki nadanym pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V kl.

Inna wersja opisu jego śmierci brzmi, że poległ udzielając ostatniego namaszczenia żołnierzowi rannemu podczas ataku.

Organizatorzy

patronaty, media

Patronat Honorowy, Patronat Medialny

Patronat media 0Patronat media 1Patronat media 2Patronat media 3Patronat media 4Patronat media 5Patronat media 6Patronat media 7Patronat media 8Patronat media 9Patronat media 10Patronat media 11
Patronat media 1Patronat media 2Patronat media 3Patronat media 4Patronat media 5Patronat media 6Patronat media 7Patronat media 8Patronat media 9Patronat media 10Patronat media 11Patronat media 12
Patronat media 2Patronat media 3Patronat media 4Patronat media 5Patronat media 6Patronat media 7Patronat media 8Patronat media 9Patronat media 10Patronat media 11Patronat media 12Patronat media 13
Patronat media 3Patronat media 4Patronat media 5Patronat media 6Patronat media 7Patronat media 8Patronat media 9Patronat media 10Patronat media 11Patronat media 12Patronat media 13Patronat media 14
Patronat media 4Patronat media 5Patronat media 6Patronat media 7Patronat media 8Patronat media 9Patronat media 10Patronat media 11Patronat media 12Patronat media 13Patronat media 14Patronat media 15
Patronat media 5Patronat media 6Patronat media 7Patronat media 8Patronat media 9Patronat media 10Patronat media 11Patronat media 12Patronat media 13Patronat media 14Patronat media 15Patronat media 16

Menu

© Starostwo Powiatowe w Wołominie
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry